Samen Maatschappelijk Verantwoord Schoonmaken

Vakmanschap

Het vakmanschap schoonmaken is meer dan schoonmaken alleen. Een perfect resultaat hangt af van vele factoren. Ons vakmanschap komt ondermeer doordat wij aandacht besteden aan uw wensen en die vertalen in een professioneel schoonmaakdiensten pakket. Wij zetten een paar belangrijke punten uiteen;

Communicatie

Onder communicatie verstaan wij het met elkaar in verbinding staan van mensen, om te overleggen of berichten uit te wisselen. Hierbij focussen wij op kwaliteit en persoonlijk contact. Deze communicatie varieert van een informeel praatje tot gestructureerd werkoverleg.

 

Afspraken tussen u en ACB Veenendaal Schoonmaakbedrijf
Tijdens een eerste kennis-makingsgesprek maken wij afspraken over een aantal praktische zaken. Op basis van deze afspraken worden de opstart en schoonmaak activiteiten aangestuurd.

  

Draaiboek

Nadat de vestigingsdirecteur afspraken met u heeft gemaakt over de praktische invulling van het contract, wordt dit vertaald in een draaiboek. In het draaiboek staat dan alle specifieke informatie over de schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van uw pand.

 

Personeelsmanagement

Ons personeel is bij ACB Veenendaal Schoonmaakbedrijf, als arbeidsintensieve organisatie, een cruciale succesfactor. Ons beleid is er op gericht om vanuit het verantwoordelijkheids-principe voor ieder object een vaste schoonmaakmedewerker te hebben. Vanwege onze kennis van de lokale arbeidsmarkt zijn wij in staat om heel gericht de juiste mensen te werven en te binden aan onze organisatie. Dit doen wij door, onder andere, te investeren in duurzame producten. Dat resulteert in de gezondheid en tevredenheid van ons personeel. Dit levert een gemotiveerd team op die zorgt voor een optimale productie.

 

Kwaliteitsmetingen

De objectleider voert periodiek kwaliteitsmetingen uit om vast te stellen of de geleverde kwaliteit in overeenstemming is met het niveau dat we hebben afgesproken. Naast kwaliteitsmetingen door de direct leidinggevende worden ook DKS metingen gedaan volgens de VSR methode (Vereniging Schoonmaak Research). DKS metingen zijn ontwikkeld om de kwaliteit van het schoonmaakproces te bewaken. Het is een steekproefcontrole die snel en eenvoudig uitgevoerd kan worden door de object-/projectleiding voor directe resultaatmetingen. Het doel van DKS is om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden door middel van rapporten, zodat alle partijen weten welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

 

 

 

by dArKpRiNcE